Kommunikasjon


Datasenteret er ikke bare det stedet der virksomheten huser sine servere. Det er nå det første kontaktpunktet for et stadig økende antall digitale og mobile kunder, og et fundament for nye forretningsmodeller.

I det moderne datasenteret er rask, effektiv og sikker kommunikasjon avgjørende faktorer. «Disaster Recovery» og «Business Continuity» stiller høye krav til en moderne kommunikasjonsplattform også inne i datarommet; enorme datamengder skal behandles og flyttes mellom ulike komponenter. Samspillet mellom hardware og software, samt utviklingen av et software-definert nettverk, stiller krav til kvalitet i alle ledd.

 BlueFjords sikrer deg den beste konnektivitet, du bestemmer selv hastigheten!

BlueFjords er «carrier» nøytral, men kan tilrettelegge og bistå kunder for å få optimal kommunikasjon.

To kommunikasjonsrom – ekte redundans på to separate fibertraseer som ikke krysser hverandre.

Telenor, Kvantel, Enivest og Sognenett er i BlueFjords pr. dato.

Nye på vei inn.