Kommunikasjon


Datasenteret er ikkje berre den staden der virksomheita husar sine serverar. Det er no det første kontaktpunktet for eit stadig aukende tal digitale og mobile kundar, og eit fundament for nye forretningsmodellar.

I det moderne datasenteret er rask, effektiv og sikker kommunikasjon avgjerende faktorar. «Disaster Recovery» og «Business Continuity» stiller høge krav til ei moderne kommunikasjonsplattform også inne i datarommet; enorme datamengder skal behandleast og flyttast mellom ulike komponentar. Samspelet mellom hardware og software, samt utviklingen av eit software-definert nettverk, stiller krav til kvalitet i alle ledd.

 BlueFjords sikrer deg den beste konnektivitet, du bestemmer sjølv hastigheiten!

BlueFjords er «carrier» nøytral, men kan tilrettelegge og bistå kundar for å få optimal kommunikasjon.

To kommunikasjonsrom – ekte redundans på to separate fibertrasear som ikke kryssar kvarandre.

Telenor, Kvantel, Enivest og Sognenett er i BlueFjords pr. dato.

Nye på veg inn.