Lokasjon


BlueFjords har bygd sitt datasenter i Luster Kommune, plassert ved  inngangen til langstrakte Jostedalen. Luster kommune er en kraftkommune med rikeleg tilgang på vasskraft. Jostedal Datasenter ligg kun få meter fra lokalt kraftverk, som er eit straumknutepunkt med mating fra totalt 4 frittståande kraftstasjonar. Her har BlueFjords 15 MW rein og fornybar energi tilgjengeleg.

Stabilt og relativt kjøleg klima basert på nærheit til mektige Jostedalsbreen er med på å gjera staden velegna for å produsere grøn IT.

I regionen bur det ca 15.000 mennesker.

God skolestruktur, høgskole og internasjonalt forskningsmiljø innanfor 40 km. Gaupne har isfri havn og det er kun 50 km til flyplass med mange daglege avganger til Oslo og Bergen.