Om oss


BlueFjords har satt i drift sitt første datasenter på 650 kvm. Dette kan ved behov skalerast og byggast ut inntil 5000 kvm. Framføring og tilgang på straum er pr. i dag 15 MW, men med nærliggande kraftstasjon i ryggen kan dette aukast opp ved behov. Det er netto eksport av straum frå kommunen. Senteret stod ferdig i mars 2015 og er ein betydeleg satsing i datasentermarkedet for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kundar.

BlueFjords AS har bygd sitt datasenter «passeleg» stort og kan skalere ved endra behov:

Stort nok

  • – til å være svært kostnadseffektivt, som betyr rimelege tenester til kunde.
  • – til å byggast med det nyaste og beste av teknologi.
  • – til å ta høgde for nødvendige sikkerheitsnivå.
  •  -til å optimalisere for stabilitet.

BlueFjords ble ISO sertifisert i oktober 2016. ISO 9001 – kvalitetsledelse og ISO 27001 – system for informasjonssikkerhet. Sertifikatet er gyldig til 23.11.2025

iqnet_msys001_norsk-med-iso-text-1

Sjå ISO sertifikat:   9001        27001