Lokasjon


BlueFjords bygget sitt datasenter i Luster Kommune, plassert ved  inngang til langstrakte Jostedalen. Luster kommune er en kraftkommune med rikelig tilgang på vannkraft. Jostedal datasenter ligger kun få meter fra lokalt kraftverk, som er et strømknutepunkt med mating fra totalt 4 frittstående kraftstasjoner. Her har BlueFjords 15 MW ren og fornybar energi tilgjengelig.

Stabilt og relativt kjølig klima basert på nærhet til mektige Jostedalsbreen er med på å gjøre stedet velegnet for å produsere grønn IT.

I regionen bor det ca 15.000 mennesker.

God skolestruktur, høyskole og internasjonalt forskningsmiljø innenfor 40 km. Gaupne har isfri havn og det er kun 50 km til flyplass med mange daglige avganger til Oslo og Bergen.