Luster kommune


Luster kommune ligger der Europas lengste fjord Sognefjorden, møter de tre nasjonalparkene Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen. Luster kommune er en av de største kommunene i Sør Noreg, 2700 km2. Med alle fjellene og den integrerte naturen er Luster et eldorado for sports og friluftsinteresserte og er også et yndet turistmål. I kommunesenteret Gaupne som ligger 4 km fra Jostedal datasenter finnes de fleste tenestytende funksjoner inkludert lokal bank, politi, kommuneadministrasjon, hotell etc.

Luster kommune ble i Dagens Næringsliv den 11.8.08 kåret til Norges beste bosteds-kommune. Kåringen baserer seg på en rekke statistiske fakta, og Dagens Næringsliv har samarbeidet med Statistisk Sentralbyrå for å komme fram til resultatene. Luster har et folketal i vekst – i oktober 2010 passerte vi 5000 innbyggere for første gang siden år 2000. Vi ser også at unge folk uten spesiell tilknytning flytter hit.

Les mer om Luster kommune

 

kart luster