4humanIT inngår langsiktig datasenteravtale med Bluefjords.


Pressemelding

 Bluefjords EB og BTA 2

 Bjørnar Andresen, 4Human ( til venstre ) og Edvin Brun, BlueFjords

 

4humans eget driftsselskap 4humanIT inngår langsiktig datasenteravtale med Bluefjords.

4human har levert driftstjenester i over 15 år fra to datasentre i Tønsberg, og har hatt en betydelig vekst. Som en del av denne veksten har selskapet vokst oppover i kundesegment og vunnet stadig større og mer krevende kunder. I den forbindelse har selskapet blant annet blitt utfordret på en internasjonal standard om 100 km i luftlinje mellom datasentrene våre. 4human har evaluert det å bygge eget datasenter med å sette ut til en ren datasenterleverandør. Den internasjonale trenden går mot det sistnevnte som følge av krav til sikkerhet, skalering, økende krav til sertifisering av datasentraler og økonomi.

For å sikre fremtidig kapasitet og markedets stadig strengere krav til å levere «high-avaliability»-tjenester startet vi sommeren 2015 en prosess for å velge en fremtidig datasenterleverandør fra et annet geografisk sted i landet. Mange aktører ble vurdert, men svært få tilfredsstilte kravene vi satt for vår fremtidige satsing. Når hele prosessen var gjennomført sto Bluefjords i Luster igjen som vårt valg.

Vi er svært glade for å bli valgt som høysikkerhets datasenter for 4humans kunder, sier daglig leder Edvin Brun i BlueFjords. Datasenteret er den digitale økonomiens basisinfrastruktur. Derfor er sikkerhet, lokalisering, redundans og kommunikasjon av stor betydning for at våre kunder skal kunne levere gode brukertjenester i henhold til avtalt SLA.

4human har gjennomført en grundig prosess i sin evaluering av mulig samarbeidspartner, med strenge housingkrav som kommer begge parter til gode. Bluefjords har i prosessen vist en kundefokus som ble utslagsgivende, og som gjør at 4human har store forventninger til samarbeidet.

 

www.4human.no                                          www.bluefjords.com