Datasenter


BlueFjords sitt 650 kvm «greenfield colocation» datasenter starta opp i 2015 i eit av dei mest naturskjønne områda av Norge. I denne regionen, i nærheiten av isbrear, fjell og fjordar, vert det produsert mykje vasskraft og derfor har regionen eit stort overskot av grøn kraft. Dette, saman med Bluefjords sine  «state-of-art» kjøleløysingar, gjer BlueFjords til eit av verdas mest energieffektive datasentre.

Sikkerheit/sertifikat

– ISO 9001 (Quality Management Systems)

– ISO 27001 (Information Security Systems)

– 24/7/365 sikkerheit

– EMP dempa

– Kontrollert miljø (vatn- luft og gasstett)

– Alarmsystem

– Kameraovervaking

– Elektronisk adkomst / Revisjonsloggar

– Bevegelsesdeteksjon for lys

– Skap låst (Individuell låsing tilgjengeleg)